Parth 20mya

Gan fod pryderon am ddiogelwch y ffordd, yn enwedig ers ehangiad yr ysgol gynradd yn y pentref, rydym wedi cyflwyno parth 20mya ac mesurau gostegu traffig yng Nghynwyd.