Chwaraeon a Hamdden

Clwb Pêl-Droed Cynwyd

Sefydlwyd CPD Cynwyd ym 1937; y rheolwr presennol yw Llion Jones.

 

Cae Chwaraeon Pob-Tywydd Cynwyd

Y tu ôl i Ysgol Bro Ddyfrdwy, mae yna cae pob-tywydd amlchwaraeon ar gael i’w ddefnyddio; mae’r safle yn cau am 9 o’r gloch pob nos, yn ogystal ag amserau agor yr ysgol. Cysylltwch gyda Llion Jones am fwy o wybodaeth (mae ei fanylion cyswllt ar gael ar dudalen y Cynghorwyr).