Gwasanaethau’r Cyngor

Mynwent Cyhoeddus Cynwyd

Mae Cyngor Cymunedol Cynwyd yn gyfrifol  am brisio’r gwasanaethau ar gael ym mynwent y pentref; mae’r prisiau cyfredol ar gael trwy bwyso’r linc isod:

Rhestr Brisiau

 

Hen Gofnodion y Cyngor

Mae hen gofnodion Cyngor Cynwyd, o 1945-1997, a deunydd perthnasol ychwanegol, ar gael yn Archifdy Meirionnydd; mae’r Archifdy ar agor i’r cyhoedd rhwng 9:30yb a 12:30yp, ac rhwng 1:30yp and 5:00yp ar Ddydd Llun, Dydd Iau a Dydd Gwener. Mae’r cyfeiriad a manylion cyswllt fel a ganlyn:

Archifdy Meirionnydd

Ffordd y Bala

Dolgellau

Gwynedd

LL40 2YF

Ffôn: 01341 424682                    Ffacs: 01341 424683