Cynghorwyr

Nesta Wivell; Cadeirydd

Penybont Fawr
Cynwyd
Corwen
LL21 0E

Nan Yaxley Jones; Is-Gadeirydd

Felin Uchaf
Cynwyd
Corwen
LL21 0LN

Tel: 01490 413371

Ifan Williams

Alan Hughes (Cynghorydd dros dro)

Gwyneth Ellis (Cynghorydd dros dro)