Cartref

Ffurfiwyd Cyngor Cymunedol Cynwyd ym …

Mae’r cyngor yn cynnwys Clerc a naw o Gynghorwyr; gallwch gysylltu gydag unrhyw un ohonynt ar y ffôn neu drwy eu cyfeiriadau, sydd ar gael ar y tudalen Cynghorwyr o dan y botwm ddewislen Cyngor y Pentref.

Mae cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal ar Ddydd Mawrth cyntaf pob mis, ac eithrio mis Awst, pan nad oes cyfarfodydd yn cael eu cynnal.

Mae trigolion Cynwyd yn cael eu cynrychioli, yn y drefn ganlynol, gan:

Y Cynghorwyr Cymunedol – mae eu henwau ar gael trwy bwyso yma.
Cynghorydd Sir Ddinbych; mae linc i wefan Cyngor Sir Ddinbych ar gael ar waelod y dudalen yma.
AC (Aelod o’r Cynulliad)
AS (Aelod Seneddol)
ASE (Aelod o’r Senedd Ewropeaidd)

 

llangar

 

[mappress mapid=”2″]

Linc i wefan Cyngor Sir Ddinbych: https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/cartref.aspx

 

Nodwch fod y wefan yma o dan adeiladwaith yn bresennol -os y gwelwch unrhyw wall, cysylltwch gyda’r Clerc trwy ei e-bost: post@cynwyd.cymru

Leave a Reply