Parth 20mya

Gan fod pryderon am ddiogelwch y ffordd, yn enwedig ers ehangiad yr ysgol gynradd yn y pentref, rydym wedi cyflwyno parth 20mya ac mesurau gostegu traffig yng Nghynwyd.

Read More

20mph Zone

Due to concerns about road safety, particularly since the expansion of the village primary school, we have introduced a 20mph zone and traffic calming measures through Cynwyd.

Read More