Cyfarfodydd y Cyngor

Cofnodion y Cyngor (1 Mai 2018)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 1 Mai, 2018, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 1 Mai 2018

 

Cofnodion y Cyngor (10 Ebrill 2018)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 10 Ebrill, 2018, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 10 Ebrill 2018

 

Cofnodion y Cyngor (5 Mawrth 2018)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 5 Mawrth, 2018, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 5 Mawrth 2018

 

Cofnodion y Cyngor (6 Chwefror 2018)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 6 Chwefror, 2018, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 6 Chwefror 2018

 

Cofnodion y Cyngor (9 Ionawr 2018)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 9 Ionawr, 2018, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 9 Ionawr 2018

 

Cofnodion y Cyngor (7 Tachwedd 2017)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 7 Tachwedd, 2017, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 7 Tachwedd 2017

 

Cofnodion y Cyngor (3ydd Hydref 2017)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 3ydd o Hydref, 2017, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 3ydd Hydref 2017

 

Cofnodion y Cyngor (5ed Medi 2017)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 5ed o Fedi, 2017, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 5ed Medi 2017

 

Cofnodion y Cyngor (8fed Awst 2017)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 8fed o Awst, 2017, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 8fed Awst 2017

 

Cofnodion y Cyngor (4ydd Gorffennaf 2017)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 4ydd o Orffennaf, 2017, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 4ydd Gorffennaf 2017

 

Cofnodion y Cyngor (6ed Mehefin 2017)

Yn anffodus, rydym yn aros am y dogfennau ar hyn o bryd.

 

Cofnodion y Cyngor (7fed Chwefror 2017)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 7fed o Chwefror, 2017, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 7fed Chwefror 2017

 

Cofnodion y Cyngor (6ed Rhagfyr 2016)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 6ed o Ragfyr, 2016, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 6ed Rhagfyr 2016

 

Cofnodion y Cyngor (1af Tachwedd 2016)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 1af o Dachwedd, 2016, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 1af Tachwedd 2016

 

Agenda (6ed Rhagfyr 2016)

Agenda ar gyfer y cyfarfod i’w gynnal ar Nos Fawrth, 6ed o Ragfyr, 2016, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Agenda – 6ed Rhagfyr 2016

 

Cofnodion y Cyngor (4ydd Hydref 2016)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 4ydd o Hydref, 2016, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 4ydd Hydref 2016

 

Cofnodion y Cyngor (6ed Medi 2016)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 6ed o Fedi, 2016, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 6ed Medi 2016

 

Cofnodion y Cyngor (5ed Gorffennaf 2016)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 5ed o Orffennaf, 2016, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 5ed Gorffennaf 2016

 

Agenda y Cyfarfod (6ed Medi 2016)

Agenda ar gyfer y cyfarfod i’w gynnal ar Nos Fawrth, 6ed o Fedi, 2016, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Agenda y Cyfarfod – 6ed Medi 2016

 

Cofnodion y Cyngor (5ed Mai 2016)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 5ed o Fai, 2016, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 5ed Mai 2016

 

Cofnodion y Cyngor (5ed Ebrill 2016)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 5ed o Ebrill, 2016, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 5ed Ebrill 2016

 

Cofnodion y Cyngor (1af Mawrth 2016)

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 1af o Fawrth, 2016, yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion y Cyngor – 1af Mawrth 2016

 

AGM 2015 – Cyfarfod Cyffredinol Flynyddol – (19eg Mai 2015)

Cofnodion o gyfarfod AGM y Cyngor a gynhaliwyd Nos Fawrth, 19eg o Fai, 2015  yn y Neuadd Bentref am 7.30 yr hwyr.

Cofnodion yr AGM – 19eg Mai 2015